Vergoeding/kosten

Jaarlijks gaan ongeveer 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden!

Uiteraard bent u er zelf verantwoordelijk voor om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden. Met onderstaande informatie hopen wij u hierbij te helpen.
 

Volwassenen

Bij niet chronische aandoeningen wordt de fysiotherapie alleen vergoed uit de aanvullende verzekering. Bij bepaalde (chronische) aandoeningen die op de wettelijk opgestelde chronische lijst staan, komen de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering en vanaf de 21e behandeling worden deze uit de basisverzekering gedekt. Om te controleren of u volledige dekking heeft vanuit de aanvullende verzekering kunt u uw polis bekijken.
 

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog  9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Vergoeding voor sommige chronische aandoeningen stopt

Op de zogenaamde chronische lijst staan alle aandoeningen waarvan de behandeling door de fysiotherapeut wordt vergoed. Deze lijst wordt ingekort. Vanaf 2012 vervalt de vergoeding voor een aantal behandelingen. Het is dus goed mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook per jaar verschillen. Wij raden u dus aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld bij sportblessures of na een ongelukje. Maar ook als u bijvoorbeeld reuma hebt. De behandelingen van deze aandoening worden helemaal niet vergoed uit de basisverzekering.

Bekijk uw polis zorgvuldig

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.

Veel zorgverzekeraars vergoeden alleen als er een contract is afgesloten met de desbetreffende praktijk voor fysiotherapie. Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars van Nederlands afgesloten.

Wat als blijkt dat u niet verzekerd bent?

Of u zich al dan niet tegen de kosten van fysiotherapie verzekerd, is uiteraard uw eigen verantwoordelijkheid en uw eigen keuze. Als blijkt dat u niet tegen fysiotherapie verzekerd bent dient u de kosten ten allen tijde zelf te betalen en ontvangt u van ons een nota. Hiervoor gelden onderstaande tarieven.

Prijzen per 1 januari 2018

1864 Screening, intake en onderzoek € 47,50
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
1000 Reguliere zitting fysiotherapie € 32,50
1200 Reguliere zitting manuele therapie € 45,00
Toeslag behandeling aan huis  € 15,00
Niet nagekomen afspraak  € 29,00

Bij verhindering dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Gebeurt dit niet dan wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Dit houdt in dat u een factuur thuis ontvangt. Deze wordt dus niet gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Openingstijden

Maandag 08.00 – 21.30
Dinsdag 08.00 – 21.00
Woensdag 08.00 – 21.30
Donderdag 08.00 – 21.00
Vrijdag 08.00 – 17.00
Zaterdag 09.00 – 12.30
Zondag Gesloten